BBA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 25.11.2020 - 115363

Položky programu:

Mgr. Dana Váňová 3 hod. (135 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. 3 hod. (135 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa