Kooperatívne učenie a aktívne učenie sa žiaka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=408
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Začiatok podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 25. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je určený pre učiteľov 1. a 2. stupňa ZŠ a pedagogických asistentov, ktorí pracujú v školách so zvýšeným počtom žiakov zo SZP. Jeho obsahom je prezentácia metód, ktoré sú vhodné pre žiakov v rámci kooperatívneho vyučovania a učenia sa, praktické ukážky výučby s využitím aktívneho učenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať profesijné kompetencie v oblasti aplikácie kooperatívnych metód a foriem výučby s využitím aktívneho učenia sa žiakov.

Profesijná kompetencia: 
Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Skupinová práca, kooperatívne učenie - skúsenosti účastníkov z priamej výučby

2. Metódy a formy kooperatívneho vyučovania a učenia - praktické ukážky

3. Aktívne učenie sa žiaka, sebahodnotenie žiaka - praktické ukážky

Poznámka: 
-

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ