POA23_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 26.11.2020 - 115269

Položky programu:

Ing. Mária Hitríková 2 hod. (90 min.)
6.3. Personálna administratíva