KEA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 113557

Položky programu:

Mgr. Ľubica Korečková 3 hod. (135 min.)
1. Školská politika