QR kódy a ich využitie vo vyučovaní

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8200
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár predstaví učiteľom zaujímavé a netradičné možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách – pri príprave didaktických hier, pracovných listov a na podporu aktivizujúcich vyučovacích metód

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Predstaviť učiteľom možnosti využitia QR kódov na vyučovacích hodinách.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. QR kódy a ich vytváranie

2. Ukážky využitia QR kódov v školskej praxi

3. Diskusia

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ