Inkluzívna edukácia v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=593
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
Mgr. Emília Petrovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 26. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Prezentácia významu inkluzívnej edukácie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov aktivít  vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať implementáciu inkluzívnej edukácie v súlade so ŠVP a ŠkVP v podmienkach materskej školy

Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

9.00 - 10:30: Inkluzívne vzdelávanie v podmienkach materskej školy s odporučením príkladov vo výchovno-vzdelávacom procese detí so ŠVVP. 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ