V znamení prírody

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Výstava
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Bratislava, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
Mgr. Slávka Gécová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
nedeľa, 28. február 2021 - 16:00
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Výstava výtvarných diel učiteľov je zameraná na  prezentáciu vlastnej výtvarnej tvorby pedagógov výtvarných predmetov. Výstava sprostredkuje výmenu tvorivých skúseností medzi učiteľmi z oblasti výtvarného umenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamastnancov v oblasti plánovania a realizovania svojho profesijného rastu a sebarozvoja.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ