Atestačné portfólio vychovávateľa

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=564
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Jana Verešová, PhD.
Začiatok podujatia: 
piatok, 23. október 2020 - 9:30
Koniec podujatia: 
piatok, 23. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Portfólio pedagogického zamestnanca je významným krokom autoevalvácie učiteľa a následne aj školy. Vychovávateľ v rámci svojho profesijného rastu by mal byť schopný tvoriť profesijné portfólio výberom a dokladovaním dôkazov o svojej činnosti. Profesijné štandardy pedagogických zamestnancov sú koncipované do troch základných oblastí. Preukázaním dôkazov o naplnení všetkých troch oblastí, následným vytvorením a odovzdaním atestačného portfólia, može pedagogický zamestnanec v kategórii vychovávateľ splniť podmienky na vykonanie atestácie. Predmetný webinár poskytuje pomoc vychovávateľom v orientovaní sa v profesijných štandardoch a podmienkach vykonania atestácií podľa zákona 138/2019 Z.z.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom podujatia je prezentovať zásady tvorby atestačného portfólia pre kategóriu vychovávateľ a poskytnutie možnosti výberu a tvorby adekvátnych dôkazov k atestačnému portfóliu vychovávateľa.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ