NRA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 110838

Položky programu:

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.5 charakteristika právnych predpisov v oblasti petícií a sťažností
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.6 vzťah právnych predpisov v oblasti sťažností k Správnemu poriadku
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.7 štruktúra a obsah súvisiacich právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú proces riadenia škôl alebo školských zariadení