Využitie VLE Moodle pre podporu vzdelávania v ZŠ a SŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=64
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Mgr. Ing. Vladimír Výboh
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:15
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
14
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

5. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Účastník bude vedieť vytvoriť kurz vo VLE Moodle a používať základné funkcie, ktoré Moodle poskytuje.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Odborný seminár je zameraný za získanie zručností potrebných pri tvorbe a používaní kuzu v Moodle s cieľom zvýšiť efektivitu práce učiteľa a pomôcť pri realizácii online vzdelávania. Seminár je určený pre začiatočníkov v používaní VLE Moodle.

  • Vytvorenie a nastavenie kurzu pre vzdelávanie v ZŠ/SŠ
  • Vloženie učebných zdrojov (dokumenty, prezentácie, ...)
  • Vytvorenie zadania - online úloha pre žiakov
  • Vyhodnotenie zadania
Poznámka: 
Potvrdenie aktívnej účasti: 2.3 návrh didaktickej pomôcky

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ