KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.10.2020 - 111248

Položky programu:

Ing. Viera Kováčová 1 hod. (45 min.)
4.1 uplatňovanie právnych predpisov v hospodárení škôl alebo školských zariadení
Ing. Viera Kováčová 1 hod. (45 min.)
4.4 riadenie finančných procesov školy alebo školského zariadenia s dôrazom na financovanie školy alebo školského zariadenia z viacerých zdrojov
Ing. Viera Kováčová 4 hod. (180 min.)
4.5 finančné plánovanie, zabezpečenie financovania hlavnej činnosti, zabezpečenie financovania investícií do dlhodobého majetku školy alebo školského zariadenia