LMS MOODLE - repetitórium tvorby a štruktúrovania elektronického kurzu

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
MPC RP Prešov, Ul Tarasa Ševčenka 11, 08001 Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Jana Hnatová, PhD.
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 14:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
7
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Seminár je zameraný na repetitórium poznatkov zameraných na používanie LMS Moodle pri príprave a realizácii vzdelávania s dištančnou elektronickou podporou. Seminár je určený pre učiteľov profesionálneho rozvoja - používateľov LMS Moodle so základnými zručnosťami v práci s LMS.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Učiteľ profesijného rozvoja prakticky zvláda:

  • vytvoriť vzdelávací kurz v prostredí Moodle,
  • vytvoriť, editovať a publikovať učebné zdroje (stránka, súbor, URL) účastníkom vzdelávania,
  • vytvoriť, editovať, zverejniť a po spracovaní vyhodnocovať vybrané aktivity (zadania) pre účastníkov vzdelávania,
  • efektívne komunikovať s účastníkmi vzdelávania zapísaných v kurze (anketa, fórum, chat).
Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kategória PZ: 
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
konzultant atestačného konania
lektor vzdelávania
metodik profesijného rozvoja
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 
  • Vytvorenie kurzu, jeho základné nastavenie.
  • Vkladanie vybraných druhov učebných zdrojov do kurzu, ich editácia a publikovanie.
  • Vkladanie vybraných aktivít do kurzu, ich editovanie, zverejňovanie a vyhodnocovanie.
  • Diskusia k možnostiam riešenia rôznych vzdelávacích potrieb pri využitia kurzu v rámci dištančnej formy vzdelávania.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ