ZAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 22.10.2020 - 112973

Položky programu:

RNDr. Mária Vydrová 6 hod. (270 min.)
1. Školská politika