ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 26.10.2020 - 114160

Položky programu:

PaedDr. Tibor Lukács 8 hod. (360 min.)
2.1 Všeobecne záväzné právne predpisy – zákony 596/2003, 245/2008 a 317/2009 a ich dôsledky na kariérovú pozíciu účastníka vzdelávania.