BBA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 23.10.2020 - 113312

Položky programu:

Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. 3 hod. (135 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa
Mgr. Dana Váňová 3 hod. (135 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa