Život jednej steny

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Workshop
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
ŠI SOŠ Drevárska, Lučenecká cesta 17, Zvolen
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Ján Husár, PhD.
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 22. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 29. október 2020 - 15:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
0
Počet voľných miest: 
20
Tematické zameranie: 

Výtvarný workshop je zameraný na aplikáciu inscenačných metód v esteticko-výchovnej oblasti. Súčasťou tvorivého výtvarného workshopu je prezentácia moderného umenia druhej polovice 20. storočia a implementácia niektorých tvorivých postupov a výtvarných techník (Nový realizmus, Neo-dada) do výchovno-vzdelávacej činnosti a analýza aplikovaných metód, organizačných foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom výtvarného workshopu je rozšíriť zručnosti učiteľov a vychovávateľov pri praktickej aplikácii inscenačných metód vo vyučovacom procese, analýza vzdelávacích obsahov, metód, organizačných foriem a prostriedkov využitých v rámci workshopu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie 2.3 Realizovať vyučovanie
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. workshop 

2. prezentácia lektora

3. zadanie dištančnej úlohy

4. 29. 10. 2020 - vyhodnotenie

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ