BA01_2_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 10.12.2020 - 118010

Položky programu:

RNDr. Erika Fryková 3 hod. (135 min.)
Stratégie a techniky formatívneho hodnotenia žiakov
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková 3 hod. (135 min.)
Stratégie a techniky formatívneho hodnotenia žiakov