Profesijný štandard a atestačné portfólio MOV

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Miloš Škatulár
Začiatok podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 15:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
3
Tematické zameranie: 

Profesijný štandard MOV

Atestačné portfólio MOV a postup jeho tvorby

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Priblížiť účastníkom spôsob aplikácie profesijného štandardu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Postup tvorby atestačného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.00 - 13.45 profesijný štandard MOV

13.45 - 13.30 atestačné portfólio MOV

13.30 - 15.15 samostatná práca účastníkov a diskusia

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ