Tvorba maturitných zadaní v cudzom jazyku

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4350
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Začiatok podujatia: 
utorok, 8. december 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 8. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na štruktúru, obsah a technickú stránku maturitného zadania z cudzieho jazyka. V aplikačnej časti budú mať účastníci priestor na vzájomnú výmenu skúsenosti s tvorbou maturitného zadania. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozšíriť si svoje kompetencie v tvorbe maturitných zadaní v cudzom jazyku.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
francúzsky jazyk
nemecký jazyk
španielsky jazyk
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

- legislatívne požiadavky na maturitné zadanie v cudzom jazyku

- návrh štruktúry maturitného zadania

- výmena skúseností z formulácie úloh v maturitnom zadaní

Poznámka: 
Na seminár si pripravte maturitné zadania vášho predmetu na úrovni B1 aj B2.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ