POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117949

Položky programu:

Mgr. Jana Medvecová 2 hod. (90 min.)
3.5 Kontrolná činnosť
Mgr. Jana Medvecová 2 hod. (90 min.)
3.6 Systémy riadenia kvality uplatňované v škole alebo v školskom zariadení