POA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 117951

Položky programu:

Mgr. Jana Medvecová 2 hod. (90 min.)
3.7 Rozhodovanie v riadení
Mgr. Jana Medvecová 2 hod. (90 min.)
3.8 Inovačné trendy v procese riadenia školy alebo školského zariadenia