Komunikatívny prístup vo vyučovaní gramatiky anglického jazyka

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online
Pracovisko MPC: 
Bratislava
Lektor: 
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
utorok, 8. december 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 8. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
17
Počet voľných miest: 
-2
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Informovať o vyučovaní gramatiky komunikatívnym štýlom s dôrazom na formu, význam a využitie gramatických štruktúr. Využívať gramatické cvičenia v učebnici tak, aby zohľadňovali špecifiká komunikatívneho prístupu. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
anglický jazyk
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ