TTA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 116706

Položky programu:

PaedDr. Štefan Dragúň 6 hod. (270 min.)
1. Školská politika