Projektové vyučovanie v geografii

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Alica Dragulová, PhD.
Mgr. Galina Čajková
Začiatok podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 15:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár - webinár je zameraný na získanie námetov ako realizovať projektového vyučovania prostredníctvom praktických ukážok.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z realizácie projektového vyučovania na hodinách geografie.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
geografia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Zásady projektového vyučovania

2. Názorné ukážky projektového vyučovania

3. Diskusia

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ