Tvorba portfólia pedagóga ZUŠ - výber dokladov a argumentácia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=642
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 13:00
Počet hodín: 
6
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár s obsahovým  zameraním  na možnosti profesijného rozvoja, podmienky atestačného procesu v zmysle platnej legislatívy  a tvorbu portfólia v súlade s profesijným štandardom učiteľa ZUŠ. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom seminára je rozvíjať schopnosti a zručnosti účastníkov voliť doklady portfólia a ich argumentáciu (príklady z praxe a ich využitie pri tvorbe vlastného portfólia pedagóga ZUŠ).

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
riaditeľ
triedny učiteľ
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
umelecké vzdelanie - učiteľ ZUŠ
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Atestačný proces.

2. Profesijné štandardy učiteľa ZUŠ.

3. Tvorba portfólia - výber dokladov vo vzťahu k oblastiam profesijného štandardu.

4. Modelové aktivity - výber dokladov a ich argumentácia.

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ