KEA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117107

Položky programu:

Mgr. Ľubica Korečková 3 hod. (135 min.)
1. Školská politika