BBA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 118252

Položky programu:

Ing. Vladimír Laššák, PhD. 1 hod. (45 min.)
4.1. Prezentácia riešení dištančnej úlohy č. 1, časť 1
Ing. Vladimír Laššák, PhD. 6 hod. (270 min.)
5. Tvorba projektu rozvoja školy, školského zariadenia, vykonateľnosť projektu a ohrozenia jeho realizácie