Využitie aktivít a online nástrojov na podporu mnohopočetných inteligencií žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8202
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
PaedDr. Monika Popluhárová
Začiatok podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Teória mnohopočetných inteligencií žiakov a jej využitie pri vyučovaní umožňuje reflektovať individuálne špecifiká žiaka, skvalitniť spôsob sprístupnenia vzdelávacieho obsahu a zvýšiť motiváciu a angažovanosť žiakov v učebných aktivitách na hodine. Webinár predstaví základné východiská pre prácu s mnohopočetnými inteligenciami, vhodné aktivity pre jednotlivé typy inteligencií a možnosti využitia dostupných digitálnych nástrojov pri týchto aktivitách.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

1. Predstaviť základné východiská pre prácu s mnohopočetnými inteligenciami.

2. Analyzovať vhodné aktivity pre jednotlivé typy inteligencií a možnosti využitia dostupných digitálnych nástrojov pri týchto aktivitách.

3. Diskusia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa žiaka 2.3 Realizovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Teória mnohopočetných inteligencií

2. Aktivity rozvíjajúce jednotlivé typy inteligencií a dostupné digitálne nástroje.

3. Diskusia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ