NRA01_0009_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117704

Položky programu:

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 3 hod. (135 min.)
1.4 Metódy a nástroje autoevalvácie
PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 3 hod. (135 min.)
1.5 Autoevalvačný plán