POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117566

Položky programu:

PaedDr. Zuzana Madarasová 3 hod. (135 min.)
Problematika manažérskej etiky a stotožnenie sa s organizáciou