Fórum pre učiteľov 2. stupňa ZŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=284
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Eva Suchožová
Začiatok podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
streda, 9. december 2020 - 15:00
Počet hodín: 
1
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
11
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Vzdelávanie žiakov 2. stupňa zo SZP z MRK

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Koncipovať plán činnosti učiteľského fóra na základe analýzy vzdelávacích potrieb vzdelávania účastníkov webinára.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade so ŠkVP a individuálnymi potrebami žiakov
Kariérová pozícia: 
nemám kariérovú pozíciu
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Analýza vzdelávacích potrieb učiteľov 2. stupňa základnej školy

2. Vytvorenie plánu stretnutí pre Učiteľské fórum pre učiteľov 2. stupňa ZŠ, ktorí pracujú so žiakmi zo SZP z MRK, v rámci realizácie NP projektu Teachers

Poznámka: 
-

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ