BBA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 9.12.2020 - 117998

Položky programu:

Mgr. Adriana Kvetková 3 hod. (135 min.)
3.1 Proces plánovania
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. 3 hod. (135 min.)
3.1 Proces plánovania