POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 4.11.2020 - 112981

Položky programu:

Mgr. Ľubica Korečková 6 hod. (270 min.)
6.2. Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca