Nástroje formatívneho hodnotenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=736
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
Mgr. Katarína Szarka, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
2
Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť účastníkov webinára s funkciami formatívneho hodnotenia.

Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
matematika
Kontaktná osoba: 
Poznámka: 
predmety matematika, chémia, biológia a fyzika

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ