Podpora integrácie Rómov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=278
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Elena Cinová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

ŠVVP-MRK-SZP

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Oboznámiť sa so stručným historickým prehľadom intergácie Rómov v rámci vzdelávania, sociokultúrnym postavením dieťaťa/žiaka v školskom systéme a príkladmi dobrej praxe začleňovania Rómov do spoločnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať proces vzdelávania a poradenstva
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Stučný historický prehľad integrácie Rómov v rámci vzdelávania

2. Sociokultúrne postavenie dieťaťa/žiaka v školskom systéme

3. Príklady dobrej praxe

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ