Finančná gramotnosť nie len na hodinách matematiky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa https://moodle.mpc-edu.sk/user/index.php?id=571
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
RNDr. Eva Rusnáková
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 14. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
12
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
-6
Počet voľných miest: 
16
Tematické zameranie: 

Finančná gramotnosť - NŠFG, projektovanie vyučovania, tvorba projektov vyučovania

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť navrhnúť, realizovať a vyhodnotiť projekt vyučovania s využitím učebných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

4. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Finančná gramotnosť - NŠFG

11. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Projektovanie vyučovania

25. 11. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba projektov vyučovania

1. 12. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba projektov vyučovania

8. 12. 2020 (14:00 - 15:30)

Tvorba projektov vyučovania

14. 12. 2020 (14:00 - 15:30)

Prezentácie vlastných projektov vyučovania s využitím učebných úloh zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti

Poznámka: 
Podmienkou pre získanie potvrdenia o aktívnej účasti je 80% účasť na webinároch a záverečná prezentácia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ