Profesijné štandardy - atestácie - portfólio

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Informačný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov , m.č. 31
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
PaedDr. Zuzana Madarasová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 14:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
25
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
5
Tematické zameranie: 

Cieľom informačného seminára  je rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v intenciách zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť  profesijné kompetencie v oblasti podpory a koordinácie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji pedagogických zamestnancov.

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

08:30 – 09:00    Prezentácia

09:00 – 10:30    Profesijné štandardy                                                                                                    

10:30 -  11:00     Prestávka   

11:00 – 12:30    Portfólio, atestácie podľa z.č. 138/2019

12:30 – 14:00    Tvorba atestačného portfólia
 

Poznámka: 
Organizačné pokyny: Náklady spojené so vzdelávaním hradí Metodicko-pedagogické centrum. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ