ZAA14_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114293

Položky programu:

PaedDr. Mária Šnídlová 5 hod. (225 min.)
6.4. Systém hodnotenia a odmeňovania pedagogických a odborných zamestnancov