BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 4.11.2020 - 114959

Položky programu:

PhDr. Darina Gogolová, PhD. 2 hod. (90 min.)
4. Projektový zámer, ciele a indikátory plnenia cieľov projektu, intervenčná stratégia projektu
RNDr. Ľuboslava Ferčíková 2 hod. (90 min.)
5. Tvorba projektu rozvoja školy, školského zariadenia, vykonateľnosť projektu a ohrozenia jeho realizácie