Možnosti zvyšovania zamestnateľnosti absolventov s ohľadom na vývoj trhu práce

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6339
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Tatiana Masárová, PhD.
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. november 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
24
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je venovaný problematike zlepšovania prípravy žiakov na trh práce. Poukazuje na globálne trendy v procese výberu zamestnancov a na možnosti vyhľadávania pracovných miest na trhu práce.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať vedomosti a zručnosti zo svojho odboru, vrátane interdiscipinárnych súvislostí na prípravu žiakov na povolanie.

Kariérová pozícia: 
riaditeľ
triedny učiteľ
výchovný poradca
zástupca riaditeľa
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Úvodný  do problematiky 

Globálne trendy v procese výberu zamestnancov, zamestnanteľnosť absolventov  

Nové možnosti vyhľadávania pracovných miest 

Predstavenie FSEV TnU AD 

Poznámka: 
Účastníkom bude zaslaný link na pripojenie v online prostredí.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ