POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 4.11.2020 - 114721

Položky programu:

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 2 hod. (90 min.)
2.1 štruktúra a obsah právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, štátnej správy a samosprávy škôl, financovania škôl alebo školských zariadení, financovania profesijného rozvoja PZ a OZ
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 1 hod. (45 min.)
2.2 práca s normatívnym textom