Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=274
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. František Greif
Začiatok podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
2
Počet voľných miest: 
13
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na problematiku hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie vedúcich predmetových komisií v oblasti hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.

Profesijná kompetencia: 
2.3 Koordinovať autoevalváciu školského vzdelávacieho programu v oblasti svojho pôsobenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Ing. František Greif (60 minút) -  Hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Ing. František Greif (45 minút) -  Hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 4. Hodnotenie žiackej práce a výstupov

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ