POA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114723

Položky programu:

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 1 hod. (45 min.)
2.2 práca s normatívnym textom
PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD., MBA 2 hod. (90 min.)
2.3 vyhľadávanie právnych predpisov prostredníctvom Slov-Lexu