POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114123

Položky programu:

PhDr. Jarmila Verbovská 3 hod. (135 min.)
Organizácia vlastnej práce a organizovanie svojho času, predchádzanie nežiaducej záťaže vyvolanej stresom