KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114838

Položky programu:

Mgr. Ľubica Korečková 4 hod. (180 min.)
3.1 Proces plánovania