KEA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 5.11.2020 - 114839

Položky programu:

PaedDr. Alica Dragulová, PhD. 4 hod. (180 min.)
3.1 Proces plánovania