TNA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 1.12.2020 - 116145

Položky programu:

JUDr. Ivana Salinková 6 hod. (270 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa