Podpora sluchového vnímania žiakov so ŠVVP - fórum školských špeciálnych pedagógov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/session.php
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 12:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. november 2020 - 14:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
16
Počet voľných miest: 
-1
Tematické zameranie: 

Metodická podpora žiakov so ŠVVP.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať prehľad o východiskách pre zostavenie súboru aktivít a činností a ich realizáciu s deťmi a žiakmi so ŠVVP, zameraných na rozvíjanie skluchového vnímania.

Profesijná kompetencia: 
bez PK (nemá oporu v PŠ)
Kategória PZ: 
školský špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

12:00 - 12:30     Diagnostika detí a žiakov a jej výsledky. Odporúčania pre edukačnú prax, vyplývajúce z odbornej diagnostiky.

12:30 - 13:15     Metodika výberu a prípravy batérie cvičení a aktivít so zameraním na rozvoj sluchového vnímania.

13:15 - 13:45     Na základe výsledkov diagnostiky konkrétneho dieťaťa/žiaka zostaviť súbor min. piatich aktivít na rozvoj sluchového vnímania - dištančná úloha.

13:45 - 14:15     Prezentovanie vlastných návrhov z dištančnej úlohy, diskusia, záver.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ