TNA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.12.2020 - 116146

Položky programu:

JUDr. Ivana Salinková 2 hod. (90 min.)
2.5 charakteristika právnych predpisov v oblasti petícií a sťažností
JUDr. Ivana Salinková 2 hod. (90 min.)
2.6 vzťah právnych predpisov v oblasti sťažností k Správnemu poriadku
JUDr. Ivana Salinková 2 hod. (90 min.)
2.7 štruktúra a obsah súvisiacich právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú proces riadenia škôl alebo školských zariadení