TTA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 2.12.2020 - 115308

Položky programu:

Ing. Attila Fodor 2 hod. (90 min.)
2.1 štruktúra a obsah právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, štátnej správy a samosprávy škôl, financovania škôl alebo školských zariadení, financovania profesijného rozvoja PZ a OZ
Ing. Attila Fodor 2 hod. (90 min.)
2.2 práca s normatívnym textom
Ing. Attila Fodor 2 hod. (90 min.)
2.3 vyhľadávanie právnych predpisov prostredníctvom Slov-Lexu